SERR/CEFR

A1

 • rozumím základním frázím a větám z každodenního života
 • dokážu představit sebe a své okolí a doptat se na základní informace
 • dokážu vyplnit formulář nebo napsat krátký vzkaz
 • domluvím se, pokud druhá osoba mluví zřetelně a je připravena pomoci

A2

 • rozumím komunikaci, která se mě bezprostředně týká
 • rozumím krátkým textům, ve kterých vyhledám žádané informace
 • dokážu vést společenskou konverzaci o obecných tématech a činnostech
 • dokážu krátce popsat sebe, svou rodinu, své vzdělání a své potřeby
 • dokážu napsat krátký osobní dopis

B1

 • rozumím standardní řeči a textům o mně blízkých tématech
 • rozumím hlavnímu smyslu televizních, rozhlasových programů
 • dokážu začít a vést konverzaci o mně blízkých tématech
 • umím vyprávět příběh a mluvit o svých emocích, zážitcích a plánech
 • dokážu napsat jednoduchý, souvislý text

B2

 • rozumím delšímu projevu, přednáškám, televizním programům a zprávám
 • rozumím většině filmů a seriálů ve standardní řeči
 • rozumím současné literatuře, článkům a psaným zprávám
 • komunikuji plynule a spontánně i s rodilými mluvčími
 • v diskuzi dokážu vysvětlovat a zdůvodňovat své názory
 • dokážu napsat jasný a podrobný text, ve kterém představím své názory, výhody a nevýhody

C1

 • rozumím delšímu projevu, filmům a televizním pořadům
 • rozumím faktografickým a specializovaným textům i mimo svůj obor
 • vyjadřuji se plynně a spontánně, flexibilně a efektivně bez zjevného hledání slov
 • dokážu dobře uspořádat text, podrobně vysvětlit svá hlediska
 • při psaní vhodně volím styl pro potenciální čtenáře

C2

 • bez obtíží rozumím téměř všemu, co čtu nebo slyším
 • bez problému se účastním diskuze, znám idiomatické a hovorové výrazy
 • umím se vyjádřit jasně a strukturovaně jak v psané tak mluvené řeči
Kontaktujte nás