Německý jazyk – ÖSD

Na úrovních A1, A2, B2 a C1 se zkouška skládá ze dvou modulů (psaná a ústní zkouška), na úrovních B1 a C2 ze čtyř modulů (čtení, poslech, psaní a mluvení).
Kromě obecných jazykových zkoušek pro dospělé je možné dělat zkoušky také na certifikáty pro děti (A1, A2) a pro mládež (B1, B2, C1), které jsou obsahově upraveny vzhledem k charakteristice cílové skupiny.

 

Co se pod úrovněmi skrývá?

Základní používání jazyka

A1

 • dokáže použít každodenní výrazy a věty (představit sebe a ostatní)
 • dokáže se zjednodušeně dorozumět, pokud se druhá strana snaží pomoci

A2

 • dokáže se jednoduše představit a vést rozhovor o běžných tématech
 • dokáže jednoduše popsat svůj původ, vzdělání a okolí
Samostatné používání jazyka

B1

 • rozumí základní myšlence psaného nebo mluveného projevu ve spisovné řeči
 • dokáže se vyjádřit o blízkých tématech
 • dokáže vyjádřit. popsat a odůvodnit své zážitky, sny, cíle a plány

B2

 • rozumí obsahu komplexních textů o konkrétních i abstraktních tématech
 • rozumí výrazům týkajících se širokého spektra i odborných témat
 • dorozumí se plynule a spontánně i v rozhovoru s rodilým mluvčím
 • vyjadřuje se jasně a detailně
Kompetentní používání jazyka

C1

 • domluví se v různých společenských a pracovních situacích
 • vyjadřuje se komplexně a komplexnímu projevu také rozumí
 • vyjadřuje se na vysoké jazykové úrovni, plynule a správně, volí vhodné prostředky vzhledem k situaci

C2

 • dorozumí se bezmála ve všech situacích
 • prokazuje všeobecnou a oborovou jazykovou kompetenci s minimální chybovostí
 • adaptuje jazykové prostředky na aktuální situaci
Kontaktujte nás