Anglický jazyk – Cambridge Certificate

Jazykové zkoušky Cambridge English Qualifications jsou navrženy tak, aby student stavěl na svých dosavadních schopnostech a dovednostech a dále je rozvíjel.

Kromě obecných jazykových zkoušek pro dospělé je možné dělat zkoušky také na certifikáty pro děti a pro mládež, které jsou obsahově upraveny vzhledem k charakteristice cílové skupiny.

 

Co se pod úrovněmi skrývá?

Základní používání jazyka

A1

  • rozumí základním frázím
  • domluví se, pokud partner mluví jasně, pomalu a je ochoten pomoci

A2

  • dokáže komunikovat v jednoduchých situacích

Samostatné používání jazyka

B1

  • domluví se v každodenních situacích

B2

  • pohodlně se domluví v anglicky mluvícím prostředí

Zdatné používání jazyka

C1

  • domluví se efektivně a pohotově i ve specifických situacích

C2

  • snadno se dorozumí bezmála v jakékoli situaci
Kontaktujte nás